Ciechanów

Porozmawiajmy!

Licea Ogólnokształcące CN-B to (3-letnie) szkoły ponadgimnazjalne oraz (4-letnie) szkoły ponadpodstawowe o uprawnieniach szkoły publicznej, w których cykl nauczania kończy się egzaminem maturalnym.

Jesteśmy dostepni: od 8.00 do  16.00 w dni powszednie

Telefon: 500 185 426

ciechanow@cnb-feniks.edu.pl

ul. Żórawskiego 5
Ciechanów