Ciechanów

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

KROK1 – wyślij zapis on-line

Licea Ogólnokształcące CN-B to (3-letnie) szkoły ponadgimnazjalne oraz (4-letnie) szkoły ponadpodstawowe o uprawnieniach szkoły publicznej, w których cykl nauczania kończy się egzaminem maturalnym.

Jesteśmy dostępni: od 7.30 do  15.30 w dni powszednie

Telefon: 500 185 426

ciechanow@cnb-feniks.edu.pl

ul. Żórawskiego 5
Ciechanów