Nasielsk

Warto Powracać!

Porozmawiajmy!

Licea Ogólnokształcące CN-B to 3-letnie szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkoły publicznej, w których cykl nauczania kończy się egzaminem maturalnym.

Jesteśmy dostępni: od 8.00 do  16.00 w dni powszednie

Telefon: 503 348 344

nasielsk@cnb-feniks.edu.pl

ul. Staszica 1,
05–190 Nasielsk