Płock

Miasto z werwą!

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

KROK1 – wyślij zapis on-line

Licea Ogólnokształcące CN-B to (3-letnie) szkoły ponadgimnazjalne oraz (4-letnie) szkoły ponadpodstawowe o uprawnieniach szkoły publicznej, w których cykl nauczania kończy się egzaminem maturalnym.

Jesteśmy dostępni: od 7.00 do  15.00 w dni powszednie

Telefon: 780 013 656

plock@cnb-feniks.edu.pl

09-402 Płock
ul. Kilińskiego 12 A