Pułtusk

Miasto dobrze ułożone

Porozmawiajmy!

Licea Ogólnokształcące CN-B to (3-letnie) szkoły ponadgimnazjalne oraz (4-letnie) szkoły ponadpodstawowe o uprawnieniach szkoły publicznej, w których cykl nauczania kończy się egzaminem maturalnym.

Jesteśmy dostępni: od 8.00 do  16.00 w dni powszednie

Telefon: 518 344 042

pultusk@cnb-feniks.edu.pl

ul. New Britain 1
06-100 Pułtusk