Pytania i odpowiedzi

Znajdziesz tu najważniejsze zagadnienia problematyczne.

Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia specjalistyczne prowadzą oficerowie Wojska Polskiego, policji i straży pożarnej. Szkoła współpracuje m.in. z Akademią Sztuki Wojennej, Akademią Marynarki Wojennej, Wyższą Szkołą Sił Powietrznych w Dęblinie, Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej, Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego, Związkiem Polskich Spadochroniarzy czy Stowarzyszeniem FIA.

Jakie specjalności można wybrać w szkole?

Licea Ogólnokształcące CN-B to (3-letnie) szkoły ponadgimnazjalne oraz (4-letnie) szkoły ponadpodstawowe o uprawnieniach szkoły publicznej, w których cykl nauczania kończy się egzaminem maturalnym. Nabór prowadzony jest do klas I Liceum Ogólnokształcącego z modułem wojskowym, policyjnym i strażackim.

Po co są w ogóle szkoły tego typu?

Żeby przygotować uczniów do pracy w służbach mundurowych – wojska, policji, straży granicznej czy straży pożarnej. Przy naborze do służb mundurowych obowiązują: testy sprawnościowe, które są nie do przejścia dla osób, które z wojskiem nie miały nic wspólnego. Staramy się, aby nasza młodzież wykonywała normy zbliżone do desantowych. Przygotowujemy ich również mentalnie, bo to jest naprawdę ciężka służba. Nasi absolwenci są przygotowywani do zarządzania, czyli dowodzenia w służbach mundurowych, wiedzą też jak zachować się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Naszym zadaniem jest przygotowanie uczniów pod kątem fizycznym oraz mentalnym do tego typu rozmów.

Czy do szkoły zapisać mogą się tylko chłopcy?

Absolutnie nie. W szkołach Feniks uczą się zarówno chłopcy, jak i dziewczęta.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać się do LO Feniks?

Trzeba spełnić kilka warunków:
– Uzyskać wystarczającą liczbę punktów (punktacja wg Zarządzenia Kuratora o rekrutacji do klas pierwszych) z następujących przedmiotów: język polski, geografia, język angielski, wychowanie fizyczne.
– Średnia ocena ze wszystkich przedmiotów.
– Wynik z egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty.
– Wynik z testu sprawnościowego.
– Zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej(w dniu testu sprawnościowego).
– Dostarczenie do sekretariatu szkoły podania o przyjęcie do szkoły.

Na czym polega test sprawnościowy?

– dla chłopców: bieg na 1000 m
– dla dziewcząt: bieg na 800 m
– podciąganie na drążku nachwytem
– rzut piłką lekarską 3 kg
– bieg wahadłowy 10×10
– bieg po „kopercie” 3 m x 5 m.

Wybierz swoją przyszłość!

Wybierz Profil

Poznaj nasze wymagania!

Dołącz do nas!

Zgłoś się już dzisiaj!

Wybierz swoją przyszłość