Rekrutacja do szkoły

   UWAGA! NASZE SZKOŁY NIE BIORĄ UDZIAŁU W NABORZE ELEKTRONICZNYM!

 REKRUTACJA

STAN EPIDEMII

KROK 1

DO DN. 29.05.2020 R.
Wyślij zapis on-line
(wejdź w zakładkę Nasze Szkoły i kliknij na swoje Miasto, tam znajdziesz formularz)

KROK 2

Oczekuj na telefon z naszego sekretariatu
(otrzymasz dalsze wskazówki postępowania, otrzymasz również indywidualny numer kandydata)

KROK 3

01.06.2020 R.
Lista kandydatów WSTĘPNIE przyjętych do szkoły
(kwalifikacja na podstawie otrzymanych podań)
Wyniki przekazane telefonicznie w formie SMS-a do kandydata oraz jego rodzica/opiekuna prawnego.
Dodatkowo lista będzie dostępna na stronie internetowej z indywidualnymi numerami kandydatów w Zakładce Aktualności.

KROK 4

Od 26.06.2020 r. do 30.06.2020 r.
Dostarcz oryginalne dokumenty do sekretariatu szkoły.
Wymagane dokumenty:
– zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ośmioklasisty (w terminie określonym przez MEN),
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– 3 podpisane fotografie.

KROK 5

01.07.2020 R.
Lista kandydatów PRZYJĘTYCH do szkoły. Lista będzie dostępna na stronie internetowej z indywidualnymi numerami kandydatów w Zakładce Aktualności.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Podanie o przyjęcie do szkoły:

GRATULUJEMY! ROZPOCZYNAMY PRZYGODĘ ŻYCIA!

REKRUTACJA

BRAK STANU EPIDEMII

KROK 1

DO DN. 29.05.2020 R.
Złóż podanie o przyjęcie do szkoły.
Podanie o przyjęcie do szkoły:

KROK 2

Przyjdź na rozmowę kwalifikacyjną oraz test sprawnościowy terminy poniżej:
HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

KROK 3

Lista kandydatów WSTĘPNIE przyjętych w Zakładce Aktualności.
(terminy według Harmonogramu Rekrutacji)

KROK 4

Od 26.06.2020 r. do 30.06.2020 r.
Dostarcz oryginalne dokumenty do sekretariatu szkoły.
Wymagane dokumenty:
– zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ośmioklasisty,
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

KROK 5

Lista kandydatów PRZYJĘTYCH w Zakładce Aktualności.
(terminy według Harmonogramu Rekrutacji).

GRATULUJEMY! ROZPOCZYNAMY PRZYGODĘ ŻYCIA!