Białystok

Wschodzący Białystok

Porozmawiajmy!

Licea Ogólnokształcące CN-B to (3-letnie) szkoły ponadgimnazjalne oraz (4-letnie) szkoły ponadpodstawowe o uprawnieniach szkoły publicznej, w których cykl nauczania kończy się egzaminem maturalnym.

Jesteśmy dostępni: od 7.30 do  15.30 w dni powszednie

Telefon: 507 450 907

bialystok@cnb-feniks.edu.pl

ul. Ciepła 40, 
Białystok