Kadra

ppłk rez. mgr inż. Andrzej KOPKA

Absolwent Liceum Zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Sochaczewie (1991), Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu (1995), Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (2004), Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie (2009), Podyplomowych studiów w zakresie pedagogiki w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (2021).

Służbę pełnił w Wojsku Polskim w jednostkach liniowych wojsk łączności i informatyki na stanowiskach dowódczych oraz na stanowiskach sztabowych w Dowództwie Wojsk Lądowych i Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Doświadczenie zawodowe doskonalił również w ramach służby poza granicami kraju (PKW UNDOF Syria). Ukończył wiele kursów z zakresu organizacji i planowania łączności, uczestnik szeregu ćwiczeń oraz warsztatów technicznych łączności i informatyki.

W trakcie służby wojskowej wyróżniony i odznaczony: srebrnym medalem „Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny”, złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, „In Service of Peace Medal”, Zasłużony Żołnierz RP III stopnia.