Absolwenci

post. Karolina LEONARCZYK

Komenda Miejska Policja w Płocku

Rok ukończenia szkoły: 2020