Rekrutacja

Dołącz do naszych szeregów!

Warunkiem przyjęcia jest:

 • Uzyskanie wystarczającej liczby punktów (punktacja wg Zarządzenia Kuratora o rekrutacji do klas pierwszych) z następujących przedmiotów: język polski, geografia, język angielski, wychowanie fizyczne
 • Średnia ocena ze wszystkich przedmiotów
 • Wynik z egzaminu ósmoklasisty
 • Wynik z testu sprawnościowego
 • Zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej (w dniu testu sprawnościowego)
 • Dostarczenie do sekretariatu szkoły podania o przyjęcie, do dnia testu sprawnościowego oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i 3 podpisanych zdjęć.

Test sprawnościowy dla chłopców

 • bieg na 1000 m
 • podciąganie na drążku nachwytem
 • bieg wahadłowy 10×10

Wymagane dokumenty

 • Podanie do szkoły
 • Zaświadczenie OKE o wynikach ósmoklasisty
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • 3 fotografie, podpisane

Test sprawnościowy dla dziewcząt

 • bieg na 800 m
 • rzut piłką lekarską 3 kg
 • bieg po „kopercie” 3m x 5m

Wymagane dokumenty

 • Podanie do szkoły
 • Zaświadczenie OKE o wynikach ósmoklasisty
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • 3 fotografie, podpisane

Więcej informacji na temat rekrutacji możecie zdobyć, dzwoniąc do nas na numer podany przy adresie szkoły. Dane kontaktowe znajdziecie, wybierając z zakładki w menu podstronę „Nasze Szkoły” i odpowiednie miasto.

Masz pytania?

Sprawdź! Może inni też o to nas pytali?