Rekrutacja

Rekrutacja krok po kroku​

DNI OTWARTE W NASZYCH SZKOŁACH

SZKOŁY NIE BIORĄ UDZIAŁU W NABORZE ELEKTRONICZNYM!!

Krok 1

ZŁÓŻ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 

ORAZ ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE WYDANE PRZEZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

O POSIADANIU BARDZO DOBREGO STANU ZDROWIA.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO 31 maja 2024 r. DO GODZ. 15.00.

POBIERZ PLIKI W FORMACIE PDF, WYPEŁNIJ, PODPISZ I ZŁÓŻ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

Krok 2

PRZYJDŹ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ ORAZ PRÓBĘ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

TERMINY ZNAJDZIESZ NA STRONACH POSZCZEGÓLNYCH MIAST W ZAKŁADCE STREFA KANDYDATA

Krok 3

ODSZUKAJ SWÓJ NUMER KANDYDATA NA LIŚCIE KANDYDATÓW WSTĘPNIE PRZYJĘTYCH. 

LISTY ZOSTANĄ UMIESZCZONE W ZAKŁADCE STREFA KANDYDATA. 

TERMIN UMIESZCZENIA LIST
10 – 13 czerwca 2024 r. 

Krok 4

DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY:

– ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TERMINIE 21 – 28 czerwca 2024 r.

– ZAŚWIADCZENIE OKE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W TERMINIE 03 – 05 lipca 2024 r. 

– 3 PODPISANE FOTOGRAFIE (RAZEM ZE ŚWIADECTWEM).

Krok 5

ODSZUKAJ SIĘ NA LIŚCIE KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH W DNIU 8 lipca 2024 r. OD GODZ. 15.00Witamy
w naszych szeregach!

Formularz kontaktowy