Rekrutacja

Rekrutacja krok po kroku​

Krok 1

DO DNIA 31.05.2021 R. – ZŁÓŻ PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY W SEKRETARIACIE SZKOŁY
PODANIA O PRZYJĘCIE DO SZKÓŁ:

Krok 2

PRZYJDŹ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ ORAZ TEST SPRWANOŚCIOWY

TERMINY ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH ORAZ TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH:
Białystok: 01.06.2021 r. godz. 10.00
Ciechanów: 01.06.2021 r. godz. 10.00
Gdańsk: 04.06.2021 r. godz. 10.00
Iława: 07.06.2021 r. godz. 10.00
Kętrzyn: 02.06.2021 r. godz. 10.00
Olsztyn: 02.06.2021 r. godz. 10.00
Płock: 04.06.2021 r. godz. 10.00
Pułtusk: 02.06.2021 r. godz. 10.00
Radom: 04.06.2021 r. godz. 10.00

Krok 3

dn. 07.06.2021 r.
ODSZUKAJ SWÓJ NUMER KANDYDATA NA LIŚCIE KANDYDATÓW WSTĘPNIE PRZYJĘTYCH. LISTY ZOSTANĄ UMIESZCZONE W ZAKŁADCE STREFA KANDYDATA.

Krok 4

Do dn. 30.06.2021 r. do godz. 15.00
DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY:
– ZAŚWIADCZENIE OKE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY;
– Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
– 3 podpisane fotografie.

Krok 5

01.07.2021 r.
ODSZUKAJ SIĘ NA LIŚCIE KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH!

Witamy
w naszych szeregach!

Formularz kontaktowy