Rekrutacja

Rekrutacja krok po kroku​

SZKOŁY NIE BIORĄ UDZIAŁU W NABORZE ELEKTRONICZNYM!!

LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH DO PIERWSZEJ KLASY
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

ZNAJDUJĄ SIĘ W STREFIE KANDYDATA
POSZCZEGÓLNYCH MIAST

Krok 1

 ZŁÓŻ PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY W SEKRETARIACIE SZKOŁY
PODANIA O PRZYJĘCIE DO SZKÓŁ:

Krok 2

PRZYJDŹ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ ORAZ TEST SPRWANOŚCIOWY

 

Krok 3


ODSZUKAJ SWÓJ NUMER KANDYDATA NA LIŚCIE KANDYDATÓW WSTĘPNIE PRZYJĘTYCH. LISTY ZOSTANĄ UMIESZCZONE W ZAKŁADCE STREFA KANDYDATA.

Krok 4


DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY:
– ZAŚWIADCZENIE OKE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY;
– Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
– 3 podpisane fotografie.

Krok 5


ODSZUKAJ SIĘ NA LIŚCIE KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH!

Witamy
w naszych szeregach!

Formularz kontaktowy