Rekrutacja

Rekrutacja krok po kroku​

Krok 2

PRZYJDŹ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ ORAZ TEST SPRWANOŚCIOWY  (PRÓBĘ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ)

Krok 3


ODSZUKAJ SWÓJ NUMER KANDYDATA NA LIŚCIE KANDYDATÓW WSTĘPNIE PRZYJĘTYCH. LISTY ZOSTANĄ UMIESZCZONE W ZAKŁADCE STREFA KANDYDATA.

Krok 4

DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY:
– Zaświadczenie OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty;
– Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
– 3 podpisane fotografie.

Krok 5


ODSZUKAJ SIĘ NA LIŚCIE KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH!

Witamy
w naszych szeregach!

Formularz kontaktowy