Rekrutacja

Dołącz do naszych szeregów!

Warunkiem przyjęcia jest:

 • Uzyskanie wystarczającej liczby punktów (punktacja wg Zarządzenia Kuratora o rekrutacji do klas pierwszych) z następujących przedmiotów: język polski, geografia, język angielski, wychowanie fizyczne
 • Średnia ocena ze wszystkich przedmiotów
 • Wynik z egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty
 • Wynik z testu sprawnościowego
 • Zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej (w dniu testu sprawnościowego)
 • Dostarczenie do sekretariatu szkoły podania o przyjęcie, do dnia testu sprawnościowego oraz świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i 3 podpisanych zdjęć.

Terminarz i podania dla zainteresowanych przyjęciem do szkoły [KLIKNIJ]

Test sprawnościowy dla chłopców

 • bieg na 1000 m
 • podciąganie na drążku nachwytem
 • bieg wahadłowy 10×10

Wymagane dokumenty

 • Podanie do szkoły
 • Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
 • 3 fotografie, podpisane

Test sprawnościowy dla dziewcząt

 • bieg na 800 m
 • rzut piłką lekarską 3 kg
 • bieg po „kopercie” 3m x 5m

Wymagane dokumenty

 • Podanie do szkoły
 • Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
 • 3 fotografie, podpisane

Listy kandydatów wstępnie przyjętych na rok szkolny 2019/2020 (kliknij, aby pobrać)

 1. Białystok
 2. Ciechanów
 3. Gdańsk
 4. Kętrzyn
 5. Olsztyn
 6. Płock
 7. Pułtusk
 8. Radom

Więcej informacji na temat rekrutacji możecie zdobyć, dzwoniąc do nas na numer podany przy adresie szkoły. Dane kontaktowe znajdziecie, wybierając z zakładki w menu podstronę „Nasze Szkoły” i odpowiednie miasto.

Masz pytania?

Sprawdź! Może inni też o to nas pytali?