Rekrutacja

Rekrutacja krok po kroku​

Krok 2

PRZYJDŹ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ ORAZ PRÓBĘ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

TERMINY ZNAJDZIESZ NA STRONACH POSZCZEGÓLNYCH MIAST W ZAKŁADCE STREFA KANDYDATA

Krok 3

ODSZUKAJ SWÓJ NUMER KANDYDATA NA LIŚCIE KANDYDATÓW WSTĘPNIE PRZYJĘTYCH. LISTY ZOSTANĄ UMIESZCZONE W ZAKŁADCE STREFA KANDYDATA. 

TERMIN UMIESZCZENIA LIST 09.06.2023 r. OD GODZ. 15.00.

Krok 4

DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY:
– ZAŚWIADCZENIE OKE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W TERMINIE 06-07.07.2023 r. 

– ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TERMINIE 23-30.06.2023 r.

– 3 PODPISANE FOTOGRAFIE (RAZEM ZE SWIADECTWEM).

Krok 5

ODSZUKAJ SIĘ NA LIŚCIE KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH W DNIU 10 LIPCA 2023 r. OD GODZ. 15.00

Witamy
w naszych szeregach!

Formularz kontaktowy