Rekrutacja

Rekrutacja krok po kroku​

Lista kandydatów wstępnie przyjętych do klasy pierwszej
I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Gdańsku:

Numer kandydata:

I.69/C/21/II

I.62/C/21/I

I.6/C/21/I

I.13/C/21/I

I.18/C/21/I

I.41/C/21/I

I.32/C/21/I

I.26/C/21/I

I.35/C/21/I

I.44/C/21/I

I.65/C/21/I

I.52/C/21/I

I.5/C/21/I

I.48/C/21/II

I.61/C/21/I

I.76/C/21/I

I.45/C/21/II

I.21/C/21/I

I.79/C/21/III

I.63/C/21/I

I.50/C/21/I

I.72/C/21/I

I.42/C/21/I

I.33/C/21/I

I.56/C/21/II

I.38/C/21/II

I.7/C/21/I

I.27/C/21/I

I.66/C/21/I

I.11/C/21/I

I.15/C/21/I

I.12/C/21/I

I.16/C/21/I

I.22/C/21/I

I.28/C/21/I

I.31/C/21/I

I.34/C/21/I

I.39/C/21/I

I.46/C/21/II

I.51/C/21/I

I.57/C/21/I

I.64/C/21/I

I.70/C/21/I

I.78/C/21/II

I.81/D/21/I

I.75/D/21/III

I.71/D/21/I

I.60/D/21/I

I.55/D/21/I

I.49/D/21/I

I.37/D/21/III

I.29/D/21/I

I.23/D/21/I

I.8/D/21/I

I.2/D/21/I

I.40/D/21/III

I.53/D/21/I

I.73/D/21/I

I.9/D/21/I

I.24/D/21/I

I.17/D/21/I

I.30/D/21/I

I.3/D/21/I

I.58/D/21/I

I.80/D/21/II

I.67/D/21/I

I.59/D/21/I

I.54/D/21/I

I.20/D/21/I

I.36/D/21/I

I.47/D/21/II

I.10/D/21/I

I.25/D/21/I


SZKOŁA NIE BIERZE UDZIAŁU W NABORZE ELEKTRONICZNYM!!

Krok 1

DO DNIA 25.06.2021 r. – ZŁÓŻ PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY W SEKRETARIACIE SZKOŁY
PODANIA O PRZYJĘCIE DO SZKÓŁ:

Krok 2

PRZYJDŹ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ ORAZ TEST SPRWANOŚCIOWY

 

Krok 3


ODSZUKAJ SWÓJ NUMER KANDYDATA NA LIŚCIE KANDYDATÓW WSTĘPNIE PRZYJĘTYCH. LISTY ZOSTANĄ UMIESZCZONE W ZAKŁADCE STREFA KANDYDATA.

Krok 4

Do dn. 30.06.2021 r. do godz. 15.00
DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY:
– ZAŚWIADCZENIE OKE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY;
– Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
– 3 podpisane fotografie.

Krok 5

01.07.2021 r.
ODSZUKAJ SIĘ NA LIŚCIE KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH!

Witamy
w naszych szeregach!

Formularz kontaktowy