Kadra

kom. w st. spocz. mgr Mariusz GIERULA

Specjalista ds. rozwoju 

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Politologii i Wydziału Pedagogiki Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz Edukacji dla Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. Absolwent Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkół Policji w Pile, Katowicach, Poznaniu i Szczytnie.

Pełnił Zasadniczą Służbę Wojskową w Wydziale Żandarmerii Wojskowej w Toruniu, następnie wstąpił do Policji. Pracował w Wydziale Prewencji Komendy Policji w Gostyninie oraz Płocku. Był rzecznikiem prasowym Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, Specjalistą ds. Prewencji Kryminalnej, Specjalistą ds. Wykroczeń.

Jest Sekretarzem IX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Płocku oraz  członkiem Zarządu Głównego Związku Polskich Spadochroniarzy. Jest skoczkiem spadochronowym, instruktorem strzelectwa sportowego. Prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne z Edukacji dla Bezpieczeństwa i Przygotowania wojskowego. 

Został odznaczony m.in. brązowymi medalami „Za zasługi dla obronności kraju” oraz „Za zasługi dla Związku Polskich Spadochroniarzy”. Został wyróżniony przez Dyrektora Biura do Spraw Proobronnych za  doskonałe wyniki w dowodzeniu komponentem proobronnym podczas ćwiczenia pk. „Anakonda 18” – największego przedsięwzięcia szkoleniowego Sił Zbrojnych RP w 2018 roku.

Od marca 2020 r. do czerwca 2020 r. był zastępcą Szefa Zespołu ALFA, który powstał na podstawie porozumienia organizacji proobronnych z Biurem Programu “Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej” Ministerstwa Obrony Narodowej. Głównym zadaniem Zespołu było edukowanie młodzieży szkolnej z całej Polski z wykorzystaniem nowoczesnych, innowacyjnych środków komunikacji w zakresie zdalnego nauczania przedmiotu edukacja wojskowa.