Absolwenci

Artur SYJCZAK

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE – RATOWNICTWO MEDYCZNE

ROK UKOŃCZENIA SZKOŁY: 2020