Absolwenci

Jakub CZAPSKI

Student Powiślańskiej Szkoły Wyższej na kierunku ratownictwo medyczne,  Strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Zblewie.

Rok ukończenia szkoły: 2020