Absolwenci

kpr. Michał BUKOWSKI

Żołnierz 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

student Wojskowej Akademii Technicznej – kierunek Obronność Państwa

Rok ukończenia szkoły 2020