Absolwenci

kpr. pchor. Tomasz ANTOSIK

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Rok ukończenia szkoły 2020