Absolwenci

st. szer. Sebastian SOBOCIŃSKI

Żołnierz 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej 

Rok ukończenia szkoły: 2020