Absolwenci

szer. Alicja MĄDRA

Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Płocku. Rok ukończenia szkoły 2019.

Obecnie studentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku pielęgniarstwo. Po ukończeniu 18 roku życia wstąpiła do Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Płocku, gdzie złożyła przysięgę wojskową i obecnie dalej pełni służbę w 64 Batalionie Lekkiej Piechoty na stanowisku ratownika. Od 2018 r. członek IX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Płocku, skoczek spadochronowy. Będąc uczennicą CN-B Feniks ukończyła również kurs samoobrony i kursy medyczne: CLS, KPP oraz TC3. Aktywnie uczestniczyła w wielu uroczystościach patriotycznych reprezentując barwy szkoły.

Jako absolwentka została wyróżniona przez Prezesa IX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Płocku oraz Dyrektora Generalnego szkół CN-B ppłk. (r) Jarosława Chrobota za wybitne zaangażowanie i doskonałe wyniki w pracy szkoleniowej Srebrną Tarczą CN-B Feniks.