Absolwenci

szer. Jakub BUGAJSKI

Żołnierz 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Gdańsku

Student Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Rok ukończenia szkoły: 2019