Absolwenci

szer. Michał RUTKOWSKI

641 Batalion Lekkiej Piechoty w Płocku

6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Rok ukończenia szkoły: 2019