Absolwenci

szer. pchor. Albert MOGIELNICKI

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Rok ukończenia szkoły: 2021