Absolwenci

szer. pchor. Joanna ZYCH

Wojskowa Akademia Techniczna – kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

Rok ukończenia szkoły: 2021