Absolwenci

szer. pchor. Kacper WYPŁOSZ

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Rok ukończenia szkoły 2021